Verktøylinjer

EndNote er det ulike verktøylinjer for enkel tilgang til ofte brukte funksjoner.
Et sett verktøyknapper hører til EndNote-bibliotekene, et annet sett hører til de enkelte referansene og et tredje brukes ved redigering av stiler.

Verktøyknapper for referanseoversikten

Bildet viser verktøyraden for referansoversikten

Dette er knapper som er tilgjengelig når du står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer ofte brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
Se detaljert beskrivelse av verktøyknappene for EndNote-bibliotek her.

Verktøyknapper for enkeltreferanser

Bildet viser verktøyknapper for enkeltreferanser

Når du dobbelklikker på en referanse, vil det åpnes et felt i høyre del av programviduet som gir anledning til å se den på ulike måter.
Valgene Summary, Edit og PDF gir hver sine muligheter.
Se detaljert beskrivelse av verktøyknappene for enkeltreferanser her.

Verktøyknapper for PDF-leser

Bildet viser verktøyknappene for PDF-leseren

I tillegg til å lese, kan du legge inn kommentaterer og utheve tekst i PDF-filer som er lagt ved en referanse.
Se detaljert beskrivelse av de enkelte knappene her.

Verktøyknapper for redigering av stiler

Bildet viser veryknappene for stilredigering

Når du redigerer en stil, vil det komme opp en egen verktøylinje med funksjoner knyttet til dette emnet. Alle funksjonene bak knappene har med formatering av tekst å gjøre. Merk at de ikke er aktive dersom du står i et felt/menyvalg hvor det ikke er aktuelt å formatere tekst.
Se detaljert beskrivelse av de enkelte knappene her.