Oppsett for hurtigtaster

Du kan definere en rekke hurtigtaster for EndNote-kommandoer/-fuksjoner som kan aktiveres både fra EndNote og i Word. Du kan spare både tid og unngå muskelplager ettersom slike hurtigtaster vil kunne erstatte diverse bevegelser og museklikking.
Det er mulig å definere slike der det ikke finnes noen fra før, og du kan omdefinere noen som allerede finnes dersom disse er lite intuitive eller kommer i konflikt med andre kommandoer.

Fremgangsmåte:

  • Velg Preferences fra EndNote 20-menyen i Word
    EndNote 20 - Preferences
  • Velg fanekortet Keyboard i dialogboksen som dukker opp
    EndNote 20 - Hurtigtaster
  • Velg ønsket funksjon under Cite While You Write Command, og trykk ønsket tastekombinasjon. Denne vil da vises under Press new shortcut key. Dersom den nye tastekombinasjonen allerede er benyttet i en annen sammenheng, vil dette vises under Currently assigned to. Velg da en annen kombinasjon. Eventuelle tidligere hurtigtaster for en gitt kommando vil du finne under Current shortcut key.