Samspill mellom PowerPoint og EndNote

 Denne funksjonen finnes ikke på Mac.

Du kan hente data fra et EndNote-bibliotek og sette de inn i et lysbilde i PowerPoint som enten sitering eller referanse. Merk at siteringen/referansen formateres i henhold til stilen som var valgt i PowerPoint da dataene ble satt inn og de blir satt som ren tekst. De følgelig ikke oppdateres/endres om stilen byttes på et senere tidspunkt. Ei heller vil eventuelle endringer i EndNote-biblioteket på et senere tidspunkt påvirke siteringen/referansen i lysbildet.

Menylinje

Når EndNote installeres på maskinen vil PowerPoint få menyvalget EndNote 20 lagt til på menylinjen.

Du ser der at funksjonene er delt i fire kategorier:

  • Citations som brukes til å sette inn siteringer
  • References som brukes til å sette inn referanser
  • Formatting som brukes for å velge stil
  • Tools som bringer deg over i EndNote-programmet

De enkelte funksjonene er:

Sett inn sitering (Insert Citation)
Får opp et eget søkevindu for å finne en referanse i det åpne EndNote-biblioteket.
Merk aktuell(e) referanse(er), og klikk på Insert-knappen for å sette de inn i lysbildet.
Sett inn merkede sitering(er) (Insert Selected Citations(s))
Setter inn merket/merkede referanse(r) i EndNote-biblioteket som sitering(er) i lysbildet.
Sett inn referanse (Insert Reference)
Får opp et eget søkevindu for å finne en referanse i det åpne EndNote-biblioteket. Den settes inn som en referanse.
Sett inn merkede referanse(r) (Insert Selected References)
Setter inn merket/merkede referanse(r) i EndNote-biblioteket som referanse(r) i lysbildet.
…… Stil (Style)
Her velges stilen som fremtidige siteringer og referanser formateres i henhold til. Merk at tidligere innsatte siteringer/referanser ikke blir påvirket av dette valget.
[Se mer om stiler]
Gå til EndNote (Go to EndNote)
Går til selve EndNote-programmet. Det vil startes dersom dersom dette ikke er gjort på forhånd.
EndNote-hjelp (EndNote Help)
Går til selve EndNote-programmet og viser hjelpesidene. EndNote vil startes dersom dersom dette ikke er gjort på forhånd.