Importere lister

Du kan importere lister fra andre kilder. (De må være lagret i formatet ren tekst – ANSI – og termene skal være tabulatorseparerte.)
EndNote leveres med 14 lister som inneholder tidsskrifttitler med forkortelser. Disse er nyttige dersom du veksler mellom stiler som skal ha full tittel og forkortet tittel. (Merk at flere av listene er oppdatert siden forrige EndNote-versjon. Det kan altså være smart å importere de på nytt selv om du har gjort det tidligere.)

Husk at listene du importerer kommer i tillegg til de tidsskrifttitlene du eventuelt har liggende fra før. Det kan derfor være en god start å slette tidligere oppføringer før importen av nye lister. Dette for å unngå at tidligere (feilaktige) tidsskriftnavn/-forkortelser ødelegger for funksjonaliteten du ønsker å oppnå ved å importere nye lister.

Det kan også være smart å vurdere om du skal slå av funksjonen for automatisk oppdatering av listene for å unngå å legge til uautoriserte navn/forkortelser ved import av referanser. (Se mer om denne funksjonen.)

Fremgangsmåte for å slette elementer på en liste:

  • Velg Open Term Lists fra Library-menyen
  • Velg (for eksempel)  Journals Term List
  • Merk alle titlene (Ctrl+A for Windows, Cmd+A for Mac)
  • Velg Delete Term

Bildet viser dialogboksen for å slette alle innførsler på tidsskriftlisten

Fremgansmåte for å importere lister: 

  • Velg Define Term Lists fra Library-menyen
  • Velg Journals, og klikk på knappen Import List
  • Gå til underkatalogen Term Lists under EndNote sin programkatalog
  • Velg deretter den aktuelle listen for ditt fagområde
    (Ønsker du å importere flere lister, må dette gjøres i flere omganger)

Bildet viser dialogboksen for å importere tidsskriftlister