Importere lister

Man kan importere lister fra andre kilder. (De må være lagret i formatet ren tekst – ANSI – og termene skal være tabulatorseparerte.)
EndNote leveres med 14 lister som inneholder tidsskrifttitler med forkortelser. Disse er svært nyttige dersom man veksler mellom stiler som skal ha full tittel og forkortet tittel. (Merk at flere av listene er oppdatert siden forrige EndNote-versjon. Det kan altså være smart å importere de på nytt selv om man har gjort det tidligere.)

Husk at listene man importerer kommer i tillegg til de tidsskrifttitlene man eventuelt har liggende fra før. Det kan derfor være en god start å slette tidligere oppføringer før man importerer lister. Dette for å unngå at tidligere (feilaktige) tidsskriftnavn/-forkortelser ødelegger for funksjonaliteten man ønsker å oppnå ved å importere nye lister.

Det kan også være smart å vurdere om man skal slå av funksjonen for automatisk oppdatering av listene for å unngå å legge til uautoriserte navn/forkortelser ved import av referanser. (Se mer om denne funksjonen.)

Fremgangsmåte for å slette elementer på en liste:

  • Velg Open Term Lists fra Tools-menyen
  • Velg Journals Term List
  • Merk alle titlene (Ctrl+A)
  • Velg Delete Term

Fremgansmåte for å importere lister: 

  • Velg Define Term Lists fra Tools-menyen
  • Velg Journals, og klikk på knappen Import List
  • Gå til underkatalogen Term Lists under EndNote sin programkatalog (typisk: C:\Program Files (x86)\EndNote X9\Terms Lists)
  • Velg deretter den aktuelle listen for ditt fagområde.