Åpne delt gruppe

Grupper som andre har delt med deg vil dukke opp nederst i gruppeoversikten i venstre marg med e-postadressene til den som har delt gruppen med deg som navn.
Ved å klikke på denne adressen vil gruppen åpnes i grensesnittet til EndNote online i din standard nettleser.
Herfra kan du kopiere referansene til eget bibliotek eller endre/slette de (dersom eieren har gitt deg rettigheter til dette).

Du kan også benytte referanser fra en delt gruppe direkte i skriveprosessen.
Se mer om å sette inn referanse fra delt bibliotek/gruppe i et Word-dokument.