Valg av EndNote-program

Word kan settes opp til å samhandle med enten EndNote eller EndNote online.
Dette er to ulike programmer som har ulike verktøymenyer. Det er derfor viktig at Word er knyttet opp til det riktige programmet.

Fremgangsmåte for valg av EndNote-program:

  • Velg Preferences fra EndNote 20-menyen i Word
    Valg av EndNote-program - Preferences
  • Velg fanekortet Application i dialogboksen som dukker opp
    Valg av EndNote-program
  • Sørg for at  EndNote er valgt