Manuscript Matcher

Dette er en funksjon som gir anbefaling til tidsskrift som passer å publisere i. Funksjonen baserer seg på data fra Web of Science (WoS) og Journal Citation Reports (JCR). Begge disse tjenestene leveres av Clarivate Analytics som også er eier av EndNote. Det er med andre ord ikke snakk om en egen funksjon i EndNote, men snarere en kobling til en funksjon i andre produkter fra samme firma.

Fremgangsmåter:

 • Høyreklikk på en gruppe i EndNote-biblioteket, og velg Manuscript Matcher
  Manuscript Matcher - 1
  eller
 • Marker en gruppe i EndNote-biblioteket
 • Velg Manuscript Matcher fra Groups-menyen
  Manuscript Matcher - 2
  eller
 • Velg Manuscript Matcher fra EndNote-fanen i Word-programmet
  Manuscript Matcher - 3
 • Uavhengig av hvilken metode du brukte for å aktivere funksjonen, kommer du over til grensesnittet Manuscript Matcher. Her må du kopiere og lime inn tittel, sammendrag og eventuelt litteraturliste for artikkelen din. (Det er ikke nødvendig å lime inn litteraturlisten dersom du kobler deg opp via Word.).
 • Klikk deretter på 
 • Det kommer da opp en liste på de 10 mest aktuelle tidsskriftene basert på algoritmene til utviklerne av tjenesten