Om referansehåndteringsverktøy

Referansehåndteringsverktøy som EndNote har i all hovedsak tre typer funksjonalitet:

  1. Legge inn referanser (manuelt eller fra ulike kilder)
  2. Redigere/ordne referanser
  3. Eksportere referanser ut av basen i ulike formater (evt. i samhandling med en tekstbehandler)

De ulike programmene har noe ulik funksjonalitet og fokus men det dreier seg altså om variasjoner over et felles tema.
Generelt er det slik at jo mer man betaler, desto mer funksjonalitet får man. Særlig søking i eksterne baser fra programmet og samhandlingen med tekstbehandler er godt utviklet i de dyrere variantene. Noen av mulighetene for gjennomgående endringer vil også være forbeholdt de mest avanserte.

Se egen side med nyttige lenker til nedlasting av programmet ol.