Funksjoner i Word

Det blir lagt til en ektra meny i Word når du installerer EndNote.
Denne sørger for god samhandling mellom programmene.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene.
Merk at det er noen små forskjeller mellom Windows og Mac.
Vi presenterer Windows-varianten med kommentarer der Mac-utgaven er annerledes.

Citations-kategorien
(Inndelingen finnes ikke på Mac, menyene er stort sett de samme.)

Bildet viser knappen for å søke etter referanser i Word  Insert Citation
– Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
[gjelder ved klikk på lupen]
Se mer om dette her
Bildet viser menyvalget for å sette inn referanser Find Citation
– Lar deg velge hvilken type objekt som skal settes inn
Se mer om innsetting av objekt
Bildet viser valget for å sette inn markerte referanser i Word  Insert Selected Citation(s)
– Setter inn merket/merkede referanse(r). (Disse må være merket i EndNote på forhånd.)
Bildet viser menyvalget for å sette inn en note Insert Note
 – Setter inn note i dokumentet. Brukes kun for stiler der man ønsker noter inn i referanselisten.
Bildet viser menyvalget for å sette inn en figur/tabell  Insert Figure
– Søker etter referanser i EndNote som inneholder figurer/tabeller, og setter disse inn i Word-dokumentet
Bildet viser menyvalget for å bytte til EndNote-programmet  Go to EndNote
– Går til EndNote-programmet.
Bildet viser menyvalget for å redigere siteringer  Edit  & Manage Citation(s)
– Rediger merket sitering (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten) og tilhørende referanse i EndNote-biblioteket (se også neste punkt).
Se mer om denne funksjonen her
Bildet viser menyvalget for å endre referansen i EndNote-biblioteket   Edit Library Reference(s)
– Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der.

Bibliography-kategorien

(Inndelingen finnes ikke på Mac.)

Bildet viser menyvalget for å velge stil  Style
– Her kan man velge hvilken stil dokumentet skal formateres etter. Stilene på listen er de man har merket som «favoritter» i EndNote-programmet.
Bildet viser menyvalget for å oppdatere siteringer og litteraturliste Update Citations and Bibliography
– Formaterer siteringer og referanseliste i henhold til valgt stil. Denne funksjonen benyttes dersom man har slått av automatisk formatering.
Bildet viser menyvalget for avformatering av siteringer  Convert to Unformatted Citations
– Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.
(Se litt mer om dette her)
Denne funksjonen ligger under Tools-menyen på Mac.
Bildet viser menyvalget for å fjerne kodene som forbinder Word og EndNote Convert to Plain Text
– Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjenskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.]
Denne funksjonen ligger under Tools-menyen på Mac.
Bildet viser menyvalget for å konvertere siteringer fra Reference Manager til EndNote-siteringer Convert Reference Manager Citations to EndNote
– Konverterer Reference Manager-siteringer til EndNote-siteringer. Nyttig mulighet når du skal skifte fra Reference Manager til EndNote som referansehåndteringsverktøy.
(Se mer om dette her.)
Denne funksjonen finnes ikke på Mac.
Bildet viser menyvalget for å konvertere Word-siteringer til EndNote-siteringer  Convert Word Citation to EndNote
– Konverterer en Word-sitering til en EndNote-sitering. Det frarådes å ha både Word-siteringer og EndNote-siteringer i samme dokument.
Denne funksjonen finnes ikke på Mac.
Bildet viser menyvalg for å gruppere litteraturlisten etter kategori Categorize References
– Her slår man av/på funksjonen for å overstyre oppsettet for kategorier som er definert i stilen (se under)
Bildet viser menyvalg for oppsett av kategorier i litteraturliste Configure Categories
– Her kan man velge hvilke endringer man vil gjøre i forhold til oppettet for kategorier som er definert i stilen
Les mer om dette her 
Bildet viser menyvalget for å slå av og på automatisk formatering av referanser Turn Instant Formatting On/Off 
– Slår av/på funksjonen for automatisk formatering av siteringer og referanser.
Se neste menyvalg for oppsettet av funksjonen.
Bildet viser menyvalget for oppsett av automatisk formattering av referanser Configure Instant Formatting
– Gir anledning til å definere hvordan den automatiske formateringen skal foregå. Menyvalget over slår funksjonen av/på.
Les mer om oppsett for funksjonen her
Bildet viser menyvalget "Configure Bibliography"  Configure Bibliography
– Ved å klikke på pilen nede til høyre under Bibliography vil man få opp en dialogboks med en rekke valg som angår formatering av dokumentet.
(Se mer om oppsett av litteraturliste)
På Mac finnes det et eget menyvalg som heter Configure Bibliography.


Tools
-kategorien
(Inndelingen finnes ikke på Mac.)

Bildet viser menyvalget for eksport av "Traveling Library"  Export Traveling Library
– Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i et EndNote-bibliotek (nytt eller eksisterende)
Denne funksjonen ligger under Tools-menyen på Mac.
Bildet viser menyvalget "Export Word Citations"  Export Word Citations
 – Gir mulighet for å lage et EndNote-bibliotek av alle Word-siteringer i dokumentet
Denne funksjonen finnes ikke på Mac.
Dette bildet viser menyvalget for "Export Word Master List"  Export Word Master List
 – Gir mulighet for å lage et EndNote-bibliotek av hovedlisten over referanser i Word
Denne funksjonen finnes ikke på Mac.
Bildet viser menyvalget for "Manuscript Matcher" Manuscript Matcher
– Gir en anbefaling til tidsskrift du kan publisere i
(Se mer om funksjonen)
Bildet viser menyvalget for "Preferences" Preferences
Inndelt i fire seksjoner:
General
– Valg for oppsett av hvordan EndNote og Word skal virke sammen, og mulighet for å tilpasse fortløpende formatering.
(Se mer om oppsett for Word og EndNote)
Keyboard
– Mulighet for å definere hurtigtaster for mange funksjoner for samhandling mellom EndNote og Word.
(Se mer om oppsett for hurtigtaster)
Figures and Tables
– Oppsett for plassering av tabeller og illustrasjoner satt inn fra EndNote.
(Se mer om oppsett for figurer og tabeller)
Application
– Valg for hvilket EndNote-program som skal knyttes til Word.
(Se mer om valg av EndNote-program)
Bildet viser menyvalget for hjelpefunksjonen til EndNote i Word  EndNote Help
– Hjelpfunksjonen (i EndNote).