Oppdatering av referanser

Man kan oppdatere referanser som allerede ligger i et EndNote-bibliotek. Dette kan være nyttig når man har har lagt inn referansen manuelt og mangler sammendraget eller man har lastet ned en referanse som ennå ikke hadde fått lagt inn alle data man siden trenger.

Uansett grunn til at referansen er ufullstendig, finnes det nå altså en funksjon som gjør at man kan oppdatere den snarere enn å søke den opp og legge den inn på nytt.

Det er to fremgangsmåter for å oppdatere referanser, én for enkeltreferanser og en annen for å sjekke flere referanser på en gang.

Fremgangsmåte for å sjekke referanser:

 • Merk referansen(e) som skal oppdateres
 • Klikk på fanekortet Find Reference Updates under References-menyen
  (du kan også høyreklikke på referansen og velge samme funksjonen)
 • Det kommer så opp en fremdriftsindikator for å fortelle at programmet leter etter referansen på nettet
 • Når det er funnet en oppdatert referanse på nettet, vil du få opp en dialogboks hvor du velger hvilke felt som skal oppdateres
  Velg Update All Fields for oppdatering av alle felt som ikke er identiske, velg Update Empty Fields for å oppdatere alle felt som var tomme i den opprinnelige referansen eller kopier de feltene som er ønskelige.
  Edit Reference gir anledning til å skrive inn rettinger og tillegg til den aktuelle referansen.
  Når denne funksjonen velges vil de to foregående bli midlertidig utelukket for å unngå feil og misforståelser.

Bildet viser dialogboksen for oppdatering av referanser

 • Dersom du har merket flere referanser vil EndNote spørre om det er ønskelig å gjøre samme oppdatering på de resterende referansene.
  Merk at det ikke finnes noen angrefunksjon for denne kommandoen.

Bildet viser dialogboksen for oppdatering av referanser med advarsel