Oppdatering av referanser

Man kan oppdatere referanser som allerede ligger i et EndNote-bibliotek. Dette kan være nyttig når man har har lagt inn referansen manuelt og mangler sammendraget eller man har lastet ned en referanse som ennå ikke hadde fått lagt inn alle data man siden trenger.

Uansett grunn til at referansen er ufullstendig, finnes det nå altså en funksjon som gjør at man kan oppdatere den snarere enn å søke den opp og legge den inn på nytt.

Det er to fremgangsmåter for å oppdatere referanser, én for enkeltreferanser og en annen for å sjekke flere referanser på en gang.

Fremgangsmåte for å sjekke flere referanser:

 • Merk referansene som skal oppdateres
 • Klikk på fanekortet Find Reference Updates under References-menyen
  (man kan også høyreklikke på referansen og velge samme funksjonen)
 • Det kommer så opp en fremdriftsindikator for å fortelle at programmet leter etter referansen på nettet
 • Når det er funnet en oppdatert referanse på nettet, vil man få opp en dialogboks hvor man kan velge hvilke felt som skal oppdateres.
  Velg Update All Fields for oppdatering av alle felt som ikke er identiske, velg Update Empty Fields for å oppdatere alle felt som var tomme i den opprinnelige referansen eller kopier de feltene som er ønskelige.
  Edit Reference gir anledning til å skrive inn rettinger og tillegg til den aktuelle referansen. Når denne funksjonen velges vil de to foregående bli midlertidig utelukket for å unngå feil og misforståelser.

 • Dersom du har merket flere referanser vil EndNote spørre om det er ønskelig å gjøre samme oppdatering på de resterende referansene.
  Merk at det ikke finnes noen angrefunksjon for denne kommandoen.

Fremgangsmåte for å sjekke én referanse:

 • Åpne den aktuelle referansen ved å dobbeltklikke på den
 • Klikk på knappen Find Reference Updates fra verktøyraden – 
 • Den resterende prosedyren er som omtalt over