Erstatte / endre tekst

Ved endring av registreringspraksis kan det være nyttig å legge tekst til et felt, endre tekst i et felt eller lignende. Denne type funksjonalitet er også nyttig for å tilpasse importerte referanser til de du allerede har lagt inn i sitt EndNote-bibliotek.

Erstatte tekst:

  • Velg Find and Replace fra Library-menyen
  • Angi hva som skal erstattes og hvilket felt som skal omfattes

Bildet viser dialogboksen for søk og erstatt

Legge til/slette tekst i et felt:

  • Velg Change/Move/Copy Fields fra Library-menyen
  • Angi hva som skal legges til/slettes og hvordan det skal gjøres og hvilke felt som skal omfattes av endringen.
    Merk at du har muligheten til å la hele eller deler av teksten formateres ved hjelp av utheving, kursivering, understreking, bruke opphøyet/senket skrift eller bruke greske bokstaver.

Bildet viser dialogboksen for å endre feltinnhold

Under valget Change case har du anledning til å velge hvordan store/små bokstaver skal fremstå i de ulike feltene. Dette kan være nyttig om du for eksempel henter referanser fra en base som bruker kun store bokstaver i enkelte felt.
[Se mer om å endre typografi for feltinnhold]

Husk at denne funksjonen kommer i tillegg til de mer avanserte muligheter som ligger i Liste-funksjonene.