Redigere sitering i Word

Man har en rekke muligheter for å redigere en sitering som allerede er satt inn i et tekstdokument.
Merk at disse endringen bare påvirker den ene siteringen man har valgt. Dersom man vil endre alle siteringene, må man redigere stilen.
Se mer om stiler her

Valgmulighetene blir tilgjengelige ved å høyreklikke på en merket sitering eller ved å velge verktøyknappen Edit & Manage Citation(s)

Ved å høyreklikke på en sitering kan man velge

Default Format Beholde forfatternavn og årstall innenfor en parentes
Display as: Author (Year) Sette forfatternavn utenfor parentesen
Exclude Author Utelate forfatternavn i siteringen
Exclude Year Utelate årstall fra siteringen
Show Only in Bibliography Utelate siteringen fra den fortløpende teksten, men ha den med i litteraturlisten

Meny ved høyreklikking:

Bildet viser redigering av sitering ved høyreklikking

Når man klikker på menyvalget Edit & Manage Citation(s) får man frem en dialogboks:

Bildet viser redigering av sitering

Valgene du finner ved høyreklikking ligger under Formatting (se illustrasjonen over).

Øvrige valg er:

Prefix Tekst som skal stå foran den ordinære siteringen (husk evt. mellomrom)
Suffix Tekst som skal stå etter den ordinære siteringen (husk evt. mellomrom)
Pages Sidetall.
NB! Mange stiler er ikke definert til å vise dette. Bruk heller Suffix-feltet
Edit Library Reference Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der
Find Reference Updates Sjekker om det finnes en oppdatert utgave av referansen tilgjengelig på nettet
(Se mer om funksjonen her)
Remove Citation Fjerner referansen fra dokumentet
Insert Citation Setter inn ny sitering (søkeboks dukker opp)
Update from My Library Gir mulighet for å bytte ut siteringen med en annen referanse fra det åpne EndNote-biblioteket (søkeboks dukker opp)