Endringer av kategorier i en referanseliste

Man kan sette opp stilen slik at referanselisten grupperes i ulike kategorier basert på referansetype. Funksjonen som beskrives på denne siden gir anledning til å gjøre manuelle tilpasninger i denne grupperingen.
Merk at endringene kun omfatter det aktuelle dokumentet/referanselisten, og at stilens oppsett ikke blir endret.

Når man klikker på Categorize References og velger Configure Categories, får man opp en dialogboks som presenterer oppsettet som følger av stilen. I tillegg kommer det opp en tom kategori.

I denne dialogboksen kan man:

 • Opprette nye kategorier
  Klikk på Categories Headings og skriv inn overskriften på den nye kategorien
 • Fjerne kategorier
  Klikk på minustegnet til venstre for kategorinavnet
 • Endre navn på kategoriene
  Klikk på kategorinavnet, og skriv inn det nye
 • Vise hvilke referanser som ligger i de enkelte kategoriene
  Klikk på kategorinavnet, så vises referansene som ligger i denne kategorien
 • Flytte enkeltreferanser til en kategori
  Dra-og-slipp en referanse til kategorien den skal ligge under. Merk at en referanse kun kan ligge i én kategori.
 • Søke etter referanser
  Fyll ut søketerm i feltet opp til høyre i dialogboksen for å finne en gitt referanse. Det søkes i alle felt som er overført til Word-dokumentet (se visningen under referansene).
  Merk at det kun søkes i referanser satt inn i dokumentet – ikke i hele EndNote-biblioteket.