Endringer av kategorier i en referanseliste

Du kan sette opp stilen slik at referanselisten grupperes i ulike kategorier basert på for eksempel referansetype.
Funksjonen som beskrives på denne siden gir anledning til å gjøre manuelle tilpasninger i denne grupperingen.
Merk at endringene kun omfatter det aktuelle dokumentet / referanselisten, og at selve stilen ikke blir endret.

Bildet viser menyvalget for oppsett av kategorier

Når du klikker på Categorize References og velger Configure Categories, får du opp en dialogboks som presenterer oppsettet som følger av stilen.
I tillegg kommer det opp en tom kategori.

Bildet viser inndeling i kategorier

I denne dialogboksen kan man:

 • Opprette nye kategorier
  Klikk på Categories Headings og skriv inn overskriften på den nye kategorien
 • Fjerne kategorier
  Klikk på minustegnet til venstre for kategorinavnet
 • Endre navn på kategoriene
  Klikk på kategorinavnet, og skriv inn det nye
 • Vise hvilke referanser som ligger i de enkelte kategoriene
  Klikk på kategorinavnet, så vises referansene som ligger i denne kategorien
 • Flytte enkeltreferanser til en kategori
  Dra-og-slipp en referanse til kategorien den skal ligge under. Merk at en referanse kun kan ligge i én kategori.
 • Søke etter referanser
  Fyll ut søketerm i feltet opp til høyre i dialogboksen for å finne en gitt referanse. Det søkes i alle felt som er overført til Word-dokumentet (se visningen under referansene).
  Merk at det kun søkes i referanser satt inn i dokumentet – ikke i hele EndNote-biblioteket.