Jeg får ikke installert programmer (som EndNote) som ikke ligger i App Store

Gatekeeper er en sikkerhetsfunksjon på nyere utgaver av Mac (macOS) som skal sikre at programvaren som installeres er trygg.
I utgangspunktet er den satt opp slik at kun programmer godkjent i App Store kan installeres.
EndNote ligger ikke i App Store, så vi er avhengige av å deaktivere funksjonen for å installere programmet.
Du må ha adminstratorrettigheter på maskinen din for å gjøre dette.

 

Fremgangsmåte:

  • Åpne programmet Terminal (ligger i Verktøymappen, eller kan søkes opp ved hjelp av Spotlight)
  • Skriv sudo spctl –master-disable for å deaktivere Gatekeeper
    Oppgi passordet til brukeren på maskinen om du blit bedt om dette.

Legge til programmer - 1

  • Avslutt Terminal-programmet, og åpne deretter Systemvalg fra «Eple-menyen» helt oppe til vestre i skjermbildet
  • Klikk på Sikkerhet og personvern, og sørg for at det er merket av på Hvor som helst

Legge til programmer - 2

  • Lukk Systemvalg og start installasjonen av EndNote-programmet

Når EndNote er ferdig installert, anbefales det å slå på Gatekeeper igjen

  • Åpne programmet Terminal (se over), og skriv sudo spctl –master-enable

Legge til programmer - 3