Ved import fra PubMed får jeg bare forkortet tidsskrifttittel mens stilen min krever at jeg bruker full tittel. Er det noen måte å løse dette på?

Svar:

Løsningen på dette problemet ligger i å bruke liste-funksjonen i EndNote. En liste med både full tittel og forkortet tittel på tidsskriftene vil gjøre EndNote i stand til å finne og bruke full tittel selv om den enkelte referansen bare inneholder forkortet tittel.
En forutsetning for at dette skal virke er imidlertid at du sletter den gamle oversikten over tidsskrifttitler før den nye importeres.

Fremgangsmåte for å fjerne innholdet i gammel liste:

  • Velg Open Term Lists fra Tools-menyen
  • Velg Journal Term List
  • Merk alle termene (navnene) og trykk på Delete Term

Fremgangsmåte for å importere ny tidsskriftliste:

  • Klikk på arkfanen Lists (evt. etter å ha åpnet dialogboksen i henhold til beskrivelsen over)
  • Velg Import List
  • Bla frem til listene som følger med programmet og velg den aktuelle
    (se også Importere lister her)