Tidsskriftnavn («Journal Names»)

Her angis hvordan tidskriftnavnene skal vises. For å få full nytte av disse valgene må du enten ha fylt ut alle feltene for hvert tidsskrift, eller ha importert lister med tidsskriftnavn og -forkortelser.
[Se mer om import av lister]

Tidsskriftnavn

De ulike alternativene er:

Use full journal name Bruker full tittel
Abbreviation 1-3 Bruker de egendefinerte forkortelsene fra feltene Abbreviation 1Abbreviation 2 eller Abbreviation 3
Don’t replace Bruker det som står i hver enkelt referanse. Merk at dette kan føre til en blanding av forkortelser og fulle titler
I tillegg har du følgende valg:
Abbreviate journal articles only
Eventuelle forkortelser angitt over gjelder kun for tidskriftartikler, ikke referanser til andre referansetyper
Remove periods Fjerner punktum fra tittel/forkortelse, uansett hvilke valg som er gjort