Tegnsetting («Punctuation»)

EndNote har en del automatikk bygget inn som skal sørge for at tegnsettingen blir riktig selv om man har små uregelmessigheter i referansene eller stilene. Dette alternativet legger til / fjerner mellomrom før og etter enkelte tegn i henhold til enten engelsk eller fransk rettskrivning.