Tabeller («Tables»)

Denne underkategorien inneholder valg for å plassere tabeller og hvordan tabelleksten skal presenteres.
Merk at disse valgene bare gjelder tabeller som er satt inn og behandlet med hjelp av EndNote.
Tabeller er satt inn på «vanlig måte» i Word vil ikke berøres av disse valgene.

Tabeller

De ulike alternativene er:

Insert tables in-text near the reference to the table
Tabellene vil da plasseres inntil teksten hvor de er henvist til.

Insert tables as list at the end of the document
Alle tabeller havner i en egen liste på slutten av dokumentet.

Place caption above the table
Setter tabellteksten rett over illustrasjonen.

Place caption below the table
Tabellteksten plasseres rett under bildet.

Place label and caption on separate lines
Dersom du krysser av i denne ruten vil tabellteksten og tabellnummeret havne på hver sin linje

F.eks. :

Table 5.
En test på litt av hvert