<h1Stiler og andre spesialtilpasninger fra Reference Manager

Det er ikke mulig å overføre endrede stiler eller andre tilpasninger av Reference Manager-programmet til EndNote. Alle slike endringer må således gjøres på nytt i EndNote-programmet.).

I denne prosessen kan det være nyttig å ta en titt på sidene for funksjonalitet i basen generelt og redigere stiler spesielt. Kontakt «ditt» bibliotek dersom du trenger hjelp ut over dette.