Sorteringsrekkefølge for bibliografi («Sort Order»)

Denne underkategorien gir sorteringsalternativer for bibliografien/litteraturlisten.

Sorteringsrekkefølge for bibliografi

De ulike alternativene er:

Order of appearance Dersom du markerer dette valget vil rekkefølgen på referansene i bibliografien bli den samme som de er sitert i teksten
Author + Title Dette valget gir en alfabetisk sortering på forfatternavn, og deretter tittel om navnene er like
Author + Title + Year Dette er i prinsippet samme sortering som over, men med tillegg om at du tar hensyn til år som tredje sorteringskriterium
First Author + Year + Other Authors Denne sorteringsformen gir kronologisk sortering for førsteforfatter, uansett og han/hun er eneforfatter eller ei
First Author + # of Authors + Year Listen sorteres på førsteforfatter som de foregående.
Her er antall forfattere andre sorteringskriterium, mens år kommer som tredje
Other… Her kan du angi en sorteringsrekkefølge selv. Når du markerer denne vil det automatisk dukke opp en egen dialogboks hvor du kan angi sorteringsfelt og -rekkefølge
Sort edited works after original works by the same author gir – som teksten antyder – mulighet for å liste opp verk hvor en person er redaktør etter de verk der vedkommende er forfatter.