Sidetall («Page Numbers»)

Her angir du hvordan sidetallene skal vises.

Sidetall

De ulike alternativene er:

Don’t change page numbers Du bruker med andre ord samme format som den enkelte referanse er lagt inn med. Merk at dette kan medføre at ulike referanser formateres ulikt
Show only the first page number Viser bare sidetall for start-siden, uansett hvor mange sider det refererte dokumentet inneholder
Abbreviate the last page number
Forkorter siste tall så mye som mulig
Abbreviate the last page, keeping two digits
Forkorter siste tall til minimum to siffer
Show full range of pages Viser både første og siste tallet fullt ut
Show only the first page for journals, full range for others Ulik formatering for tidsskrifter og andre referansetyper