Sette inn referanser fra søk i PowerPoint

Når man har søkt opp en referanse i EndNote-biblioteket via kommandoen Insert Citation i PowerPoint, vil det i den nye versjonen dukke opp flere alternativer enn tidligere. Dersom man klikker på «tekst-delen» av Insert-knappen, vil man sette inn siteringen på ordinær måte. Klikker man derimot på trekanten på høyre side av knappen, vil man få opp flere valg:

Insert Setter inn siteringen på ordinær måte
(Samme som å ikke klikke på trekanten))
Insert & Display as: Author (Year) Setter inn siteringen med forfatternavn utenfor parentesen
Insert & Exclude Author Setter inn siteringen uten å ta med forfatternavn
Insert & Exclude Year Setter inn siteringen uten å ta med årstall
Insert in Bibliography Only Setter referansen kun i litteraturlisten uten sitering i
den fortløpende teksten