Redaktørnavn i bibliografi («Editor Name»)

Denne underkategorien av Bibliography tar for seg hvordan redaktørnavnene skal presenteres i litteraturlisten / bibliografien.

Redaktørnavn i bibliografi

De ulike alternativene er:

First editor: Angir hvordan første redaktøren skal skrives
Other editors: Angir navneformatet for de resterende redaktørene dersom det er fler enn én
Capitalization: Her kan du definere hvordan man vi ha store/små bokstaver i redaktørrnavnene. As Is vil si at du bruker den formen som er angitt i den enkelte referanse i EndNote-biblioteket. Merk at dette kan gi ulike formateringer for de enkelte referansene
Initials: Dette feltet brukes for å angi hvordan du skal forholde seg til redaktørenes for- og mellomnavn. Merk at dette valget overstyrer de tre tidligere