Redaktører i fotnoter («Editor Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan redaktørene skal listes opp dersom det refererte arbeidet har flere redaktører.

Redaktører i fotnoter

De ulike alternativene er:

Editor Separators Angir skilletegn mellom redaktørene, med mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste redaktøren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall redaktører.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated EditorList

 

Du kan her angi om alle redaktørene skal være med i fotnotene, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan listen skal forkortes og om denne teksten skal kursiveres
Abbreviated Editor List – Short Form Samme valgmuligheter som over, men disse benyttes dersom du har valgt å bruke en spesiell kortform for gjentatte siteringer i fotnoter. (Dette valget angis i Mal for fotnoter.)