Redaktører i bibliografi («Editor Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan du vil liste opp redaktørene dersom det refererte arbeidet har flere redaktører.

Redaktører i bibliografi

De ulike alternativene er:

Editor Separators Angi skilletegn mellom redaktørene, med mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste redaktøren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall redaktører.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated EditorList
Du angir her om alle redaktørene skal være med i litteraturlisten/bibliografien, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan du angir at listen er forkortet og om denne teksten skal kursiveres
Det tredje alternativet er tiltenkt stilen APA-stilen, og vil neppe være aktuelt for noen andre stiler.