Redaktører i bibliografi («Editor Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan man vil liste opp redaktørene dersom det refererte arbeidet har flere redaktører.

De ulike alternativene er:

Editor Separators Angi skilletegn mellom redaktørene, men mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste redaktøren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall redaktører.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated EditorList
Man angir her om alle redaktørene skal være med i litteraturlisten/bibliografien, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan man angir at listen er forkortet og om denne teksten skal kursiveres
Det tredje alternativet er tiltenkt stilen APA 6th, og vil neppe være aktuelt for noen andre stiler.