Overføring av referanser fra WorldCat (OCLC)

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra WorldCat til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Direkte overføring av referanser fra WorldCat

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WorldCat
  • Klikk på knappen Export 
  • Velg Marked records from this search under Export

  • Sjekk at EndNote er krysset av i feltet Export ToKlikk på Export-knappen
  • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil man kunne får spørsmål om hva man skal gjøre med filen. Velg å åpne den.
  • Du kan deretter få opp en dialogboks med spørsmål om hvilket importfilter som skal benyttes.
   Velg WorldCat (OCLC)
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Søk fra EndNote

Man kan søke i WorldCat via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

  • Velg WorldCat (OCLC) under ONLINE SEARCH i gruppefeltet i venstre marg
   (Klikk på +-tegnet dersom denne ikke står på kortlisten)

  • Merk aktuelle referansen ved å huke av i tuten til vestre for referansene.
  • Overfør referansene til eget EndNote-bibliotek ved å klikke på knappen  .
  • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Import fra WorldCat

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har programmet på.).

Fremgangsmåte:

WorldCat
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WorldCat
  • Klikk på knappen for Export 
  • Velg Text file under Export To
  • Klikk på Export-knappen 
  • Velg å lagre filen (dersom nettleseren ikke er satt opp til å gjøre dette automatisk)

EndNote

  • Velg Import… fra File-menyen

  • Velg File

  • Velg rett filnavn/-plassering under Import Data File

  • Velg  WorldCat (OCLC) under Import Option