Overføring av referanser fra Web of Science

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra Web of Science (WoS) til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Direkte overføring av referanser fra WoS

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WoS
  • Trykk på knappen Export og velg 
  • Export to EndNote Desktop
  • Velg Full Record under valget for innhold
  • Klikk på Export og lagre referansene om ikke dette skjer automatisk
  • Avhengig av nettleserens oppsett vil det kunne komme opp en dialogboks som spør hvordan filen skal håndteres.
   Velg å åpne filen
   Bildet viser eksport av filer fra Web of Science

Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

 


Søk fra EndNote

Du kan søke i Web of Science via EndNote. Da slipper du å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at du ikke kan benytte deg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom du er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.
(Sitter du utenfor campus må du bruke en sk. proxy-server.)

Fremgangsmåte:

  • Velg Web of Science under ONLINE SEARCH i gruppefeltet i venstre marg
   (Klikk på +-tegnet dersom denne ikke står på kortlisten)
  • Merk aktuelle referansen ved å huke av i tuten til vestre for referansene.
  • Overfør referansene til eget EndNote-bibliotek ved å klikke på knappen  .

Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført