Overføring av referanser fra SveMed+

Man kan overføre referansene direkte fra SveMed+ til EndNote-biblioteket. Dette gir fordelen av søking i basens eget grensesnitt med alle muligheter man finner der, samtidig som man får aktuelle referanser enkelt inn i EndNote.

Det er viktig å ha installert et eget importfilter for SveMed+  for optimal overføring av referansene.
Klikk på lenken SveMed+, så vil dette filteret åpnes i EndNote-programmet. Velg deretter Save As fra File-menyen slik at du får lagret filteret på maskinen din.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i SveMed+
  • Klikk på 

  • Velg deretter hvilket format referansene skal overføres i, og at de skal overføres til EndNote snarere enn å lagres som en fil.
    (Dersom du ikke har importfilteret SveMed.enf installert på maskinen må du velge formatet RIS.)

  • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil man kunne får spørsmål om hva man skal gjøre med filen. Velg å åpne den og eventuelt at dette skal gjøres automatisk for fremtiden

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote