Overføring av referanser fra SpringerLink

Det er mulig å overføre referanser fra SpringerLink til eget EndNote-bibliotek. Det er imidlertid verd å merke seg at man kun kan overføre enkeltreferanser, men ikke hele lister.  Skal man ha flere referanser overført blir det med andre ord nødvendig å foreta prosedyren flere ganger.
Referanser til artikler og bokkapitler kan overføres til EndNote, men ikke referanser til hele bøker.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuell referanse i SpringerLink
  • Klikk på tittelen til den ønskede referansen
  • For artikler kan du klikke på  , og for kapitler kan du klikke på  under Download citation

  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten åpnes direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre med filen. Velg å åpne den (i EndNote-programmet).
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.