Overføring av referanser fra PubPsych

Det er mulig å overføre referanser fra PubPsyc til eget EndNote-bibliotek.
Merk at fremgangsmåten for dette er avhengig av hvilken nettleser man benytter og hvordan denne er satt opp.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i PubPsych
  • Legg de aktuelle referanse til din nedlastingsliste ved å klikke på 

  • Klikk på  for å få en oversikt over de referansene du har lagt inn i listen

  • Velg deretter 

  • Klikk på  for å velge at alle opplysninger skal overføres

  • Velg så Export in RIS format, og trykk på EXPORT-knappen

  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre med filen. Velg å åpne den dersom du får spørsmål om dette.

  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.