Overføring av referanser fra PubMed

Det finnes mulighet for direkte overføring fra PubMed til EndNote, søk i PubMed via EndNote samt å lagre referanser fra PubMed som deretter importeres i EndNote. Hvilken metode du velger styres av den situasjonen du befinner deg i.


Direkte overføring av referanser fra PubMed

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at du søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde deg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem de ønskede referansene
  • Marker aktuelle referanser ved å krysse av i ruten til venstre
  • Velg «Send to» over resultatlisten
  • Velg «Citation manager»

  • Klikk på knappen «Create File»

   Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

  • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil du kunne få spørsmål om hva du skal gjøre med filen. Velg å åpne den.
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Søk fra EndNote

Fordelen med å søke via EndNote er at du slipper å forholde seg til formater og filplassering. Du forlater heller ikke EndNote-grensesnittet. Ulempen er at du på langt nær kan nytte deg alle de muligheter som ligger i PubMed-basens søkefunksjoner.
Metoden anbefales derfor kun når du vet hvilke referanser du vil overføre, ikke til tematiske søk.

Fremgangsmåte:

 • Velg PubMed (NLM) fra gruppesettet ONLINE SEARCH i venstremargen
 • Fyll ut søkekriteriene, og klikk Search-knappen
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og antallet står i gruppen som heter PubMed (NLM)
 • Når du skal overføre referanser trefflisten til eget EndNote-bibliotek, merker du de ønskede referanser og klikker på knappen for overføring til til eget bibliotek
  Bildet viser knappen for øverføring av referanser til eget EndNote-bibliotek

Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført


Import fra PubMed

Dette er en nyttig metode dersom du for eksempel sitter på en annen maskin enn den du har EndNote-programmet ditt på.

Fremgangsmåte for PubMed:

PubMed

 • Søk frem de ønskede referansene
 • Marker aktuelle referanser ved å krysse av i ruten til venstre
 • Klikk knappen Send to over resultatlisten
 • Velg formatet «PubMed»
 • Klikk på knappen «Create File»

 • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp vil du kunne få spørsmål om hva du skal gjøre med filen. Velg å lagre den.

EndNote

 • Velg «Import…» fra «File»-menyen

 • Velg «File»

 • Velg rett filnavn/-plassering under Import Data File

 • Velg  «MEDLINE (OvidSP)» under Import Option
  (hentes fra «Other Filters …» om den ikke ligger på listen i utgangspunktet)

  Bildet viser dialogboksen for å importere filer fra PubMed