Overføring av referanser fra PsycBOOKS

Man kan søke frem referanser til aktuelle bøker i PsycBOOKS og overføre de til eget EndNote-bibliotek. Merk at fremgangsmåten for dette er avhengig av hvilken nettleser man benytter og hvordan denne er satt opp.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i PsycBOOKS
  • Klikk på ikonet for å eksportere referanser 
    (Dersom du har en visning av et enkelt kapittel ser knappen litt annerledes ut
    )

  • Velg deretter EndNote Desktop under Export to og trykk på GO-knappen

  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre. Velg å åpne filen.

  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.