Overføring av referanser fra PsycARTICLES

Det er mulig å overføre referanser fra PsycARTICLES til eget EndNote-bibliotek. Man kan kun overføre en referanse av gangen. Merk at fremgangsmåten for dette er avhengig av hvilken nettleser man benytter og hvordan denne er satt opp.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i PsycARTICLES
  • Klikk på ikonet for å eksportere referanser 
    Dersom du har en visning av en enkeltreferanse ser knappen litt annerledes ut

  • Velg deretter hvilke referanser som skal overføres, og sørg for at de blir eksportert til EndNote Desktop

  • Klikk på GO-knappen

  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre. Velg å åpne filen.

  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.