Overføring av referanser fra ProQuest Ebook Central

Det er mulig å overføre referanser fra ProQuest Ebook Central til eget EndNote-bibliotek. Det er imidlertid verd å merke seg at man kun kan overføre enkeltreferanser. Skal man ha flere referanser overført blir det med andre ord nødvendig å foreta prosedyren flere ganger.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem ønsket referanse i ProQuest Ebook Central
  • Klikk på    (kun  vises når du leser boken/kapittelet online)
  • Velg deretter 
  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller du vil få opp et spørsmål om hva du vil gjøre. Velg å åpne filen.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.