Overføring av referanser fra ProQuest Academic Research Library

Du kan overføre referansene direkte til EndNote.
Det er også mulig å søke frem referanser i ProQuest for deretter å overføre de til EndNote. Denne fremgangsmåten er særlig nyttig om du sitter ved en annen maskin enn der du har EndNote-biblioteket ditt.


Direkte overføring av referanser fra ProQuest

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ProQuest
 • Klikk på Save
 • Velg RIS (works with EndNote, Citavi, etc.)
 • Sjekk at det er foretatt riktig valg i neste dialogboks, og klikk på 
 • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil det kunne komme opp en dialogboks som spør hvordan den skal forholde seg til den aktuelle filen. Velg å åpne den.
 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

Import fra ProQuest

Fremgangsmåte:

I ProQuest:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ProQuest
 • Klikk på Save
 • Velg RIS (works with EndNote, Citavi, etc.)
 • Sjekk at det er foretatt riktig valg i neste dialogboks, og klikk på 
 • De neste valgene er avhengige av hvordan nettleseren er satt opp, men finn valget for å lagre filen.
 • Angi filnavn og -plassering

EndNote:

Mange maskiner er satt opp slik at .RIS-filer automatisk åpnes i EndNote-programmet.
I slike tilfeller er punktene under overflødige ettersom de skal gå av seg selv.

 • Velg Import… fra File-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under Import Data File

 • Velg  ProQuest under Import Option

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote