Overføring av referanser fra Norart

Det er mulig å lagre referanser som en fil i Norart. Denne filen kan deretter importeres til EndNote-biblioteket.

Fremgangsmåte:

Norart

 • Søk frem de aktuelle referansene
 • Bytt formatet nederst på siden til RIS Import Format

 • Klikk på 
 • Avhengig av nettleserens oppsett vil det kunne komme opp en dialogboks som spør hvordan filen skal håndteres. Velg å lagre med angivelse av filplassering («Lagre som» / «Save as«)

EndNote

Mange maskiner er satt opp slik at .RIS-filer automatisk åpnes i EndNote-programmet.
I slike tilfeller er punktene under overflødige ettersom de skal gå av seg selv.

 • Velg Import… fra File-menyen
 • Velg File
 • Velg rett filnavn/-plassering under Import File
 • Velg Norart-UiB under Import Option
  (hentes fra «Other Filters …» om den ikke ligger på listen i utgangspunktet)
 • Det er en god vane å sjekke at opplysningene i de importerte referansene havner i riktig felt