Overføring av referanser fra MathSciNet

Det er mulig å søke frem referanser i MathSciNet, lagre de på en fil, for deretter å importere denne filen til EndNote.

Fremgangsmåte i MathSciNet:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MathSciNet
  • Velg Citations (EndNote) under Batch Download
  • Klikk deretter på Retrieve Marked
  • Bruk nettleserens lagringsfunksjon for å lagre filen som kommer opp som en tekstfil

Fremgangsmåte i EndNote:

  • Velg Import fra File-menyen
  • Velg deretter File

  • Bla frem til den lagrede filen under Import File og angi EndNote Import under Import Options

  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.