Overføring av referanser fra JSTOR

Det er mulig å overføre referanser fra JSTOR direkte inn i et EndNote-bibliotek.

Fremgangsmåte:

JSTOR

  • Søk frem og merk aktuelle referanser i JSTOR

  • Klikk på Export Selected Citations, og velg Export a RIS file

  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre. Velg å åpne filen.

  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.