Overføring av referanser fra IEEE Xplore

Det er mulig å søke frem referanser i IEEE Xplore Digital Library for deretter å overføre de til EndNote.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i IEEE Xplore
  • Velg Citations-fanen under Export-menyen
  • Velg Citation & Abstract som innhold, og angi formatet til RIS
    Klikk deretter Export

  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre. Velg å åpne filen.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.