Overføring av referanser fra Idunn

Du kan overføre enkeltreferanser fra Idunn til EndNote.

Fremgangsmåte:

  • Sørg for at EndNote-biblioteket ditt er åpent
  • Gå til nettleseren
  • Søk frem og klikk deg inn på den aktuelle referansen i Idunn
  • Klikk på 
  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller man vil få opp et spørsmål om hva man vil gjøre. Velg å åpne filen.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.