Overføring av referanser fra Google Scholar

For tiden finnes det bare én mulighet for å overføre referanser direkte fra Google Scholar til EndNote. Denne fremgangsmåten fordrer at man først endrer innstillingene til Scholar slik at overføring blir et alternativ. Deretter får man opp en ny lenke under hver referanse med mulighet for overføring til EndNote.


Endring av innstillinger for Google Scholar

Dette er en fremgangsmåte som vil virke helt til den eventuelt endres til noe annet. Det skulle således bare være nødvendig å gjøre det én gang pr. bruker/maskin.

Fremgangsmåte:

  • Velg menyknappen oppe til venstre i skjermbildet, og likk deretter på ikonet for innstillinger
  • Finn valget for Bibliografiadministrering, og merk av for Vis linker til å importere sitater inn i og velg EndNote fra nedtrekkmenyen
  • Klikk Lagre

Direkte overføring av referanser fra Google Scholar

Forutsetningen for å kunne overføre referanser direkte fra Google Scholar til EndNote er at førstnevnte har dette satt opp som et valg (se over).

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i Google Scholar
  • Klikk på 
  • Velg å åpne filen i EndNote dersom nettleseren spør hva som skal gjøres


  • Velg hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til dersom det dukker opp spørsmål om dette
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.