Overføring av referanser fra Google Books

Man kan overføre referanser fra Google Books til EndNote. Det er litt variasjon mellom ulike nettlesere med hensyn til hva slags spørsmål man får underveis, men prosessen er den samme.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i Google Books
  • Nederst på siden finnes det et avsnitt med Bibliografisk informasjon. Under dette finner en valgene for Eksporter sitat. Velg da EndNote
  • Velg å åpne filen dersom dette ikke skjer automatisk
  • Velg aktuelt EndNote-bibliotek dersom det kommer spørsmål om dette
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote. Særlig for referanser fra Google Books kan det være en del opplysningen man må rette opp / legge til.