Overføring av referanser fra GeoRef

Man kan overføre referanser direkte fra GeoRef-basen til eget EndNote-bibliotek.
Merk at GeoRef for tiden ikke støtter bruk av Internet Explorer for denne funksjonen. (Man vil oppleve at ingenting skjer når man klikker på Eksport/Lagre.) Bruk derfor Firefox eller en annen nettleser.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk aktuelle referanser i GeoRef
  • Klikk på Save
  • Velg RIS (works with EndNote, Citavi, etc.)

  • Sjekk at det er foretatt riktige valg i neste dialogboks, og klikk på 
  • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil det komme opp en dialogboks som spør hvordan den skal forholde seg til den aktuelle filen. Velg å åpne den.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.