Overføring av referanser fra ERIC (EBSCO)

Det er mulig å søke frem referanser i ERIC (fra EBSCO) for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem aktuelle referanser i ERIC
 • Merk referansene ved å klikke på  (dette endres da til )
 • Klikk deretter på Folder View for å se de merkede referansene

 • Klikk på 
 • Sjekk at det er merket av for Direct Export in RIS Format
 • Klikk på 
 • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil det komme opp en dialogboks som spør hvordan den skal forholde seg til den aktuelle filen. Velg å åpne den.
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote-biblioteket

 

 

Overføre veldig mange referanser

Ved store datamengder kan metoden beskrevet under være mer effektiv.

Fremgangsmåte:

I nettleseren

 • Velg Share (øverst til høyre for resultatlisten)
 • Klikk på Email a link to download exported results under Export Results

 • Fyll ut feltene for e-postadresse, emnefelt og lett til eventuelle kommentarer
 • Hak av for RIS format, og klikk på .

I e-postprogrammet

 • Klikk på linken du har fått i meldingen, og velg å lagre denne.
  Den lagres da som en *.zip-fil.

I filutforskeren

 • Dobbeltklikk på *.zip-filen for å se innholdet i den
 • Kopier *.ris-filen til for eksempel skrivebordet

I EndNote

 • Velg Import references fra File-menyen
 • Velg File og bla deg frem til den lagrede filen
 • Klikk på .ris-filen, og velg Open
 • Filen blir da import i EndNote-biblioteket
 • Opprett evt. en egen gruppe for de importerte referansene