Overføring av referanser fra EMBASE

Hvilken av metodene for overføring du velger kommer an på hva som passer best i den aktuelle situasjonen.


Direkte overføring av referanser fra EMBASE

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i EMBASE
 • Klikk på til 

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

  Bildet viser valgene for eksport fra Embase til EndNote

 • Klikk Export

 • Avhengig av hvordan nettleseren er satt opp, vil det komme opp en dialogboks som spør hvordan den skal forholde seg til den aktuelle filen. Velg å åpne den.

  Bildet viser nedlastet fil i nettleseren

Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

 


Import fra EMBASE

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har EndNote på).

Fremgangsmåte:

EMBASE
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i EMBASE
 • Klikk på til 

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

  Bildet viser lagring av fil fra Embase

 • Klikk Export

 • Velg å lagre filen dersom dette ikke skjer automatisk

EndNote

 • Velg Import… fra File-menyen

 • Velg File

 • Velg rett filnavn/-plassering under Import Data File

 • Velg  EMBASE (OvidSP) under Import Option
  (hentes fra «Other Filters …» om den ikke ligger på listen i utgangspunktet)

  Bildet viser dialogboksen for import av fil fra Embase

Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.