Overføring av referanser fra Cochrane library

Det er for tiden kun én måte å overføre referanser fra Cochrane library til EndNote på. Først søker man opp referansene i Cochrane, deretter lagres de på en fil som til slutt hentes inn i EndNote.

Fremgangsmåte:

Cochrane library
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser
 • Klikk på 

 • Velg RIS (EndNote) som Export Type, og Citation and Abstract som File Type
  (Disse to kategoriene er selvsagt byttet om i grensesnittet…)

 • Klikk Download
 • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller du vil få opp et spørsmål om hva du vil gjøre. Velg å åpne filen.

EndNote

Mange maskiner er satt opp slik at .RIS-filer automatisk åpnes i EndNote-programmet.
I slike tilfeller er punktene under overflødige ettersom de skal gå av seg selv.

 • Velg Import… fra File-menyen
 • Velg File
 • Velg rett filnavn/-plassering under Import File
 • Velg RefMan RIS (Reference Manager (RIS) fra versjon 21) under Import Option
  (hentes fra «Other Filters …» om den ikke ligger på listen i utgangspunktet)
  Bildet viser dialogboksen for å hente RIS-filer