Overføring av referanser fra CINAHL

Det er mulig å søke frem referanser i CINAHL for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem ønskede referanser i CINAHL
  • Merk av referansene ved å klikke på ikonet til høyre for referansene  
  • Gjenta for alle aktuelle referanser, og klikk på Folder View for å se de avmerkede referansene
  • Klikk på 
  • Sjekk at det er merket av for Direct Export in RIS Format
  • Klikk på 
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote