Overføring av referanser fra BioOne

BioOne tilbyr muligheten for å overføre referanser direkte til eget EndNote-bibliotek

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i BioOne

  • Klikk på tittelen til referansen du vil overføre

  • Klikk deretter på «GET CITATION» i den grå boksen på høyre side

  • Velg så «EndNote» som eksportformat og klikk «DOWNLOAD CITATION»
  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller du vil få opp et spørsmål om hva du vil gjøre. Velg å åpne filen.

  • Gjør det til en regel å alltid sjekke at referansene blir korrekt overført