Overføring av referanser fra ASFA

Man kan overføre referanser direkte fra ASFA-basen til eget EndNote-bibliotek.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ASFA
  • Klikk på ikonet for «All save options»


  • Velg deretter «RIS – EndNote, Citavi, etc.»

  • Sjekk at det er foretatt riktige valg i neste dialogboks, og klikk på 
  • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller du vil få opp et spørsmål om hva du vil gjøre. Velg å åpne filen.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.