Overføring av referanser fra ArticleFirst (OCLC)

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra ArticleFirst (en av OCLC-basene) til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Direkte overføring av referanser fra ArticleFirst

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ArticleFirst
 • Klikk på Export-knappen 
 • Sjekk at EndNote er krysset av i feltet Export To, og klikk knappen Export

 • Avhengig av nettleser og oppsettet av denne kan du deretter få opp spørsmål om hva som skal gjøres med filen. Velg å åpne den.
 • Velg ArticleFirst (OCLC) som importfilter dersom du får spørsmål om det
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

 


Søk via EndNote

Man kan søke i ArticleFirst via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater etc. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode 
 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen  på  verktøy-raden)
 • Velg ArticleFirst (OCLC) – UiB
 • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter ArticleFirst (OCLC) – UiB under Online Search-gruppene
 • Når man skal overføre referanser fra den ArticleFirst til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library 
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Import fra ArticleFirst

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen maskin enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

ArticleFirst
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ArticleFirst
 • Klikk på knappen for Export 
 • Velg Text file under Export To, og klikk knappen Export
 • Velg å lagre filen, og angi filnavn/-plassering

EndNote

Mange maskiner er satt opp slik at .RIS-filer automatisk åpnes i EndNote-programmet.
I slike tilfeller er punktene under overflødige ettersom de skal gå av seg selv.

 • Velg Import… fra File-menyen

 • Velg deretter File

 • Velg rett filnavn/-plassering under Import Data File

 • Velg  ArticleFirst (OCLC) under Import Option